Kategoriarkiv: Mckörkort

Nytt körkort och körkortsregler 2013


Den 19 januari 2013 får vi svenskar ett körkort med ett helt nytt utseende samt ha förbättrade säkerhetsegenskaper. Körkortet kommer att bli tunnare, mjukare och ha nya inslag av gult. Dessa ändringar görs i samband med att de nya körkortsreglerna börjar gälla.

Nytt körkortsutseende

Det nya körkortet kommer att få ett nytt utseende och vara lite mjukare och tunnare jämfört med det körkortet vi har idag. Den rosa bakgrundsfärgen kommer att ha nya inslag av gult, samtidigt som fotot kommer att vara mindre och mer centrerat än tidigare. En annan uppskattad ändring är att födelsesiffrorna på körkortet kommer att ändras till Europastandarden, DD.MM.ÅÅÅÅ istället för tidigare ÅÅÅÅ.MM.DD.

På baksidan av kortet så har den tidigare streckkoden försvunnit. Den var tvungen att försvinna för att ge rum åt tabellen med körkortsbehörigheter som framigenom kommer att bestå utav totalt 15 stycken körkortsbehörigheter, varav 5 stycken är helt nya. Istället för streckod, finns nu en datamatrix som innehåller precis samma information som streckkoden. Det nya utseendet är ett resultat utav ett samarbete med Statens kriminaltekniska laboratorium och enligt Transportstyrelsen ska detta medföra att körkortet blir svårare att förfalska.

Nya körkortsregler 2013

I mars i år beslutade Riksdagen om en nya bestämmelser som innebär en hel del förändringar. Åldersgränsen höjs för att få köra tunga (effektstarka) motorcyklar. Åldersgränserna höjs för att få köra lastbil och buss, för de som inte är yrkesförare. Samtidigt som det blir möjligt för de med B-körkort att kunna köra tyngre fordonskombinationer. Anledningen till de nya reglerna är direktiv ifrån EU, där syftet är att få ett trafiksäkrare och enhetligare körkortsbestämmelser inom EU.

Möjligt att köra tyngre fordonskombinationer med B-körkort

Med de nya reglerna inför en utökad B-körkortsbehörighet, som ger dig rätt att köra tyngre fordonoskombinationer än vad som gäller vid vanligt B-körkort. Dessa utökade körkortbehörigheter kommer dock att krävas ett särskilt körprov för att få. För att läsa mer om de nya körkortsbestämmerlserna för bil (B-behörighet) klicka här...

Fem nya körkortsbehörigheter 2013

Som tidigare nämnt så införs fem nya körkortsbehörigheter 2013. Förändringen som blir är att det ”stegvisa tillträdet” blir tydligare och stegen blir fler när det gäller behörigheter för motorcyklar, tunga bussar, tunga lastbilar och tunga släp.Samtidigt så höjs också åldersgränserna för tyngre och effektstarkare motorcyklar, för buss och för lastbil. Samtidigt höjs åldersgränserna för tyngre och effektstarkare motorcyklar, för lastbil och för buss. De som slipper de nya ålderskraven är de som får sitt körkort genom en yrkesförarutbildning. De nya behörigheterna är A2, C1, C1E, D1 och D1E.

Ny mc-körkotsbehörighet

Åldersgränsen för att köra tung motorcykel (A) höjs från 21 år till 24 år. Däremot så kan man precis som tidigare få tungt motorcykelkörkort efter att ha haft mellanmc-körkort i två år. Skillnaden är att det inte längre heter A begränsad, utan nu byter namn till A2. På ett A2 körkort får man dessutom köra motorcykel med högst 35 kw, till skillnad från A-begränsad som hade 25 kw som maxgräns. Utöver det tillkommer också en regel om att nettoeffekt och tjänstevikt inte får överstiga 0,2 kw/kg.

Åldersgränsen för A1 är densamma, 16 år, och åldersgräns för A2 är precis som tidigare (A-begränsad) 18 år. Det som ändras är att man måste vara 24 år för att ta tungt motorcykelkörkort i framtiden, så länge man inte har ett A2-körkort då man automatiskt får ett A-körkort efter 2 års A2-körkort. Vilket medför att man som tidigast kan ta A-körkort vid 20 års ålder, förutsatt att man tar sitt A2-körtkort på sin födelsedag.

Tidigare körkort gäller fortfarande

Vi på Motorcykelbloggen vill även förtydliga att de nuvarande körkorten fortfarande kommer att vara giltiga och gäller precis som tidigare fram till det datum som står angivet på körkortet. Man behöver alltså inte byta ut de gamla körkorten förrän giltighetstiden går ut, såvida de inte blir ogiltiga av andra anledningar.

MC så klart – Boken om första tiden med motorcykel

MC så klart - boken om första tiden med motorcykel


Fredrik Strandberg har skrivit en 80 sidor tjock bok riktad till de som funderar på att ta MC-kort eller som nyligen har gjort det. Den ger både praktiska och filosofiska tips kring mcuppkörning samt tiden strax före och efter uppkörningen. I boken citeras ett 40-tal personer som ger tips och förklarar varför motorcykeln är den perfekt hobbyn!

MC så klart – Boken om första tiden med motorcykel

Boken är uppdelad i fyra kategorier:
– Varför kör vi motorcykel och våra bästa tips
– Bästa tipsen för att lyckas med uppkörningen
– Bästa tipsen i olika trafiksituationer
– Livet med MC

Läs hela inlägget här…

Vad kostar det att ta motorcykelkörkort?

När jag tog motorcykel-körkort för drygt 7 år sedan så kostade det mig ungefär 8000 kr. Sedan dess har det mesta blivit dyrare. Bensinen har gått upp och mc-försäkring likaså, har även körkortet blivit dyrare? I detta inlägg hittar du olika prisexempel på motorcykelkörkort.

Vad får man egentligen betala för att ta ett motorcykelkörkort idag?

Att köra motorcykel är något utav det bästa som finns enligt många. Men för att kunna framföra ett MC-fordon på allmän väg krävs det självklart ett motorcykelkörkort! Priset på att ta ett MC-körkort varierar självklart beroende på hur duktig man är på att framföra en motorcykel. Att ta lätt motorcykel-körkort är oftast lite dyrare än att ta mellan eller tungt körkort. Detta på grund utav den enkla anledningen att man ofta blir en klokare förare ju äldre man blir samt att de flesta hunnit ta bilkörkort innan man ger sig på mellan eller tungt Mc-kort. När man tar körkort till lätt-motorcykel däremot, så behöver man bara vara 16 år och har då på sin höjd bara framfört moped tidigare.

Läs hela inlägget här…